Om meg

Mitt navn er Even Mork (f. 1978) og jeg har jobbet som fastlege siden 2010, og er spesialist i allmennmedisin siden 2015.

Jeg har studert medisin ved Universitet i Oslo, og har også en bachelorgrad i idrettsvitenskap fra Norges Idrettshøgskole.

Ved siden av jobben som fastlege, er jeg lektor på medisinstudiet ved NTNU i Trondheim.

Etter mange år som fastlege, ble jeg etterhvert oppmerksom og nysgjerrig på den store andelen pasienter med påvirket søvn og dertil nedsatt fungering på dagtid. Parallelt med et begrenset tilbud i det offentlige helsevesenet vårt, har jeg ønske om å tilby pasienter hjelp for sine søvnvansker.

Jeg har ingen offisiell utdanning innen søvnmedisin, men min kunnskap på dette feltet har kommet over mer enn 10 år med søvnpasienter i egen fastlegepraksis, samt gjennom deltakelse på flere kurs og hospiteringer.
Personvernerklæring