Personvern

Dette nettstedet eies og administreres av Trondheim Søvnsenter DA, (som behandlingsansvarlig). Vi kan kontaktes på e-post: sovnhjelp@gmail.com.

Når du bruker våre nettsider, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Her kan du lese hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi gjør det og hva vi bruker dem til.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en person, for eksempel navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker nettsidene, for eksempel hvilke produkter eller løsninger du har sett på anses også som personopplysninger.

Hvilke regler gjelder for håndtering av personopplysninger?

Vi og våre underleverandører er ansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn ved bruk av våre tjenester, og vi følger personopplysningsloven i behandlingen av personopplysninger.

Når du lar oss formidle personopplysninger til andre, vil disse ha et selvstendig ansvar for videre behandling av opplysningene. Det samme gjelder opplysninger du utveksler med andre nettsteder etter å ha fulgt lenker fra våre nettsider.

Det er for tiden ingen underleverandører hos oss.

Hvilken informasjon samler vi om deg?

Din IP adresse loggføres, forøvrig samles ingen informasjon inn om deg på våre nettsider.

Cookies

Våre nettsider bruker ikke cookies (informasjonskapsler på norsk).

Deles informasjonen med andre?

Opplysninger om deg og din bruk av tjenestene deles ikke med andre.

Sletting av personopplysninger

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger og i større grad enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen med mindre det er lovpålagt, for eksempel gjennom regnskapsloven. Hovedregelen er at personopplysninger lagres maksimalt i to år.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som vi har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Ta kontakt med oss om du ønsker dette.

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, i Norge er det Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

Revisjon av personvernerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom:

Det gjøres endringer på nettstedet, eller

Behandlingen av personopplysninger endres, eller

Revisjon anses nødvendig på grunn av endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov.

Vi vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre nettsider.

Personvernerklæring