Tjenester

En grunnpilar til god helse er nok søvn med god kvalitet. Dessverre strever alt for mange med dette unødvendig. Min erfaring gjennom mange år som fastlege, er at mange som sliter med søvn, trenger hjelp for å komme seg ut av sine søvnvansker.

Jeg er opptatt av at søvnvansker må utredes grundig, og har derfor fokus i min praksis å sammen kartlegge søvnvanskene nøye før oppstart av riktig behandling.

I utredningen hos meg benyttes samtale med gjennomgang av sykehistorie, et utvalg skjemaer samt subjektiv og objektiv søvnregistrering med søvnradaren Somnofy.

Avhengig av resultat av utredning og diagnose, iverksettes behandling og oppfølging hos meg.

Eksempler på behandling du kan få hos meg er:
  • kognitiv atferdsterapi for insomni, dvs behandlingsformer som stimuluskontroll, søvnrestriksjon, og det å utfordre dine tankemønstre rundt søvn
  • søvnhygieniske råd
  • behandling med lysterapilampe
  • opplæring i bruk av blåblokkerende briller
  • avspenningsteknikker
Jeg har full forskrivningsrett, men medikamenter brukes kun unntaksvis.

Jeg tilbyr også hjelp til nedtrapping av vanedannende sovemedisiner.

Er det behov for henvisning videre til andre samarbeidspartnere sørger jeg for dette.
Personvernerklæring